EN 374

Beschermende handschoenen tegen chemicalien en micro-organismen

Deze norm is onderverdeeld in drie subnormen:
NEN-EN 374-1: Terminologie en prestatie-eisen
NEN-EN 374-2: Bepaling van de weerstand tegen indringen
NEN-EN 374-3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie 

Voor de permeatie gegevens dienen de bij de handschoenen behorende gegevens te worden geraadpleegd.