Handschoenen


Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen waar we bijzon­der zuinig op moeten zijn. Het percentage bedrijfsongevallen waarbij armen en/of handen betrokken zijn bedraagt meer dan 50%!!

Vaak kunnen deze verwondingen worden voorkomen door risico’s weg te nemen, te beperken of door de inzet en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Wetgeving en richtlijnen

De Europese Richtlijn 89/686/EEG beschrijft de minimum voorschriften inzake veiligheid en gezond­heid voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op de werkvloer.

 

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de fundamentele voorschriften zoals omschreven in de Europese Richtlijn 89/686/EEG.

 

Afhankelijk van het risico worden handschoenen ingedeeld in 3 categorieën, te weten:

 

Categorie 1: Handschoenen van eenvoudig ontwerp

Handschoenen die vallen onder categorie 1 bieden slechts bescherming tegen minimale risico’s. De gebruiker moet zelf eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van bescherming de handschoen biedt.

De fabrikant of importeur in Europa mag voor dit type handschoenen zelf een conformiteitsverkla­ring afgeven.

 
Categorie 2: Handschoenen van intermediair ontwerp

Deze handschoenen bieden bescherming tegen middelzware risico’s. Te denken valt aan mechani­sche risico’s.

De fabrikant of importeur in Europa dient dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen bij een erkende certificerende instantie.

 
Categorie 3: Handschoenen van complex ontwerp

Deze handschoenen bieden de hoogste graad van bescherming en zijn bestemd voor het voorko­men van dodelijke risico’s of voor risico’s die ernstige en onomkeerbare schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken en waarvan de ontwerper aanneemt dat de gebruiker de acute effecten niet tij­dig kan waarnemen.

De fabrikant of importeur in Europa dient dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen en tevens de kwaliteit van het eindproduct zeker te stellen. Beiden, EG-typeonder­zoek en kwaliteitsborging, dienen door een erkende certificerende instantie te worden verricht.


Nieuws
Top gehoorbescherming
Lichtgewicht en opvouwbare gehoorbescherming met gevoerde hoofdband voor extra comfort.
Varionet Safety Pro
Correctie veiligheidsbrillen. Een nieuwe kijk op bescherming! De eerste veiligheidsoplossing voor de vakman met verziendheid!
Nieuwe hoge zichtbaarheid T-shirt
NIEUW T-shirts om de hele dag goed zichtbaar te zijn. korte mouw en lange mouw
Hoofdbescherming
Uitstekende bescherming, waar voor je geld. Check de nieuwe modellen van Portwest inzake hoofdbescherming.
Dassy nieuwe lijn D-FX binnenkort beschikbaar
We geven je alvast een voorsmaakje van de nieuwe D-FX modellen die er binnenkort aankomen! vanaf mei 2016 zullen de eerste negen D-FX modellen beschikbaar zijn.
High Impact handschoenen met snijklassen 5
Opzoek naar de beste handbescherming?. De nieuwe High Impact handschoen van Portwest met snijklasse 5. Bel ons voor meer informatie. 074-2423362   
Iona werkkleding.
Iona lijn heeft verbeterde zichtbaarheid voor maximale veiligheid. Bel onze verkoop voor meer informatie 074-2423362
Nieuwe multi norm wegwerp overall
BizTex microporeuze 3/4/5/6 overall. Eerste graad bescherming tegen gevaarlijke omstandigheden. Bel ons voor meer informatie. 074-2423362  
Ongekende permanent vlam vertragende kleding.
Multi standaard bescherming voor onverslaanbare prijzen. Gegarandeerde permanente vlam vertragende bescherming.  
HD winter stunt actie
Bekijk onze nieuwe 2015 winter stunt actie folder !! Wees er snel bij. De actie geld tot 29-02-2016. Bel onze verkoop afdeling voor meer info. 074-2423362