Total Cost of Ownership

Gezamenlijk kosten verlagen is het uitgangspunt geweest van het in nauw overleg met klanten gebouwde bestel- en beheersysteem. Waar ook ter wereld, is het systeem te raadplegen.
Dit biedt ongekende flexibiliteit op de werkvloer. Autorisatie is gewaarborgd middels login gegevens. Een daartoe aangewezen persoon, kan alle stamgegevens beheren, inclusief budgetten per functie en persoon om een optimale functiescheiding te waarborgen. De aangewezen bestellers kunnen op basis van het vastgestelde assortiment en daaraan gekoppelde prijzen binnen de vastgestelde budgetten bestellen. Ook is er de mogelijkheid om de werknemers zelf te laten inloggen om hun wensen digitaal aan te geven aan de betreffende verantwoordelijke. Deze kan dan separaat de wensen goedkeuren en definitief de bestelling accorderen.

Versterking van elkaars krachten.
Door gebruik te maken van elkaars krachten kunnen partners elkaar ontlasten en tot een gemeenschappelijk systeem komen. Van totaal- tot detailinformatie kan worden opgevraagd in het online beheersysteem. Van divisie tot business unit niveau, van functie tot persoonsniveau met de mogelijkheid om in te zoomen op artikelniveau. Dubbel vastleggen van informatie is daardoor overbodig geworden wat een verlaging van overheadkosten bewerkstelligt.

Signalering van afwijkingen als stuurinstrument.
Naast budgetanalyse als belangrijk tool om afwijkingen te signaleren waarop gestuurd kan worden, is nu ook de houdbaarheidsdatum van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen en koolstoffilters een uitstekend middel om tijdig te kunnen anticiperen op bestellingen in de toekomst. Om de rapportage flexibel te kunnen gebruiken is gekozen voor een excel rapportage.

Ontwikkelingen.
Onze organisatie vindt het belangrijk om samen met onze klanten te zoeken naar nieuwe kansen en uitdagingen om kosten te verlagen en alle partijen zich bezig te laten houden met hun corebusiness, alom doen waar je goed in bent. Daarom blijven wij continu verbeteren en nemen wij feedback van onze klanten zeer serieus. Neem het voorbeeld van online bestellen door eigen medewerkers vanuit hun thuissituatie binnen de door de opdrachtgever vastgestelde jaarbudgetten, standaard kledingpakketten en bevoegdheden. Intensiever gebruik van de technologie, denk aan digitaal factureren of nog een stap verder, het automatisch genereren van inkoopbestanden, die door u in te lezen zijn.
Denken in oplossingen, meesturen in het verlagen van indirecte kosten, dat is waar wij voor staan!